CORONAPROOF met MUTAZE

Sinds vandaag, 15-10-2020, zijn wij gereed om muzikanten/musici op te nemen zonder dat zij in de studio aanwezig hoeven te zijn:

Het programma VST Connect Pro biedt ons de mogelijkheid aan mensen met een laptop en een simpele goede USB-microfoon of externe geluidskaart én een geïnstalleerde versie van de gratis VST Connect performer-app van Steinberg (www.steinberg.net/vst-connect performer) remote-recordings te maken.

D.w.z.: jij als zanger óf muzikant bent verbonden met de “performer-versie” én onze “Connect-Pro versie). Na jouw opnamen kunnen wij de, op jouw harddisk opgeslagen versie, hoogwaardige opname downloaden via een andere (gratis) app VST Transit.

Steinberg heeft dé oplossing voor de problemen met de “distancy-problemacy”. Een en ander wil zeggen dat jij in jouw eigen vertrouwde omgeving, thuis kunt zingen of jouw track kunt spelen terwijl onze studio alles regelt op afstand. Ja, zelfs een reverb of compressie of EQ hoort tot de mogelijkheden om jouw koptelefoonmix naar jouw zin te regelen.

Dus, alles is in onze studio voorbereid om een Corona-proof HQ-opname sessie te maken …..óp afstand!

English:

As of today, 15-10-2020, we are ready to record musicians / musicians without them having to be present in the studio:

The VST Connect Pro program offers us the possibility to people with a laptop and a simple good USB microphone or external sound card and an installed version of the free VST Connect performer app from Steinberg (www.steinberg.net/vst-connect performer) create remote recordings.

I.e .: you as a singer or musician are connected with the “performer version” and our “Connect-Pro version). After your recordings, we can download the version stored on your hard disk, high-quality recording via another (free) app VST Transit.

Steinberg has the solution to the problems with the “distancy problem”. All this means that you can sing or play your track in your own familiar environment, at home, while our studio arranges everything remotely. Yes, even a reverb or compression or EQ is possible to control your headphone mix to your liking.

So, everything is prepared in our studio to create a Corona-proof HQ recording session… ..on a distance!